Zastosowanie: płyny na bazie wody, roztwory mocznika, płyny niezamarzające, benzen, deterenty, gliceryna, kwasy i lekkie produkty ropopochodne.

Wydajność: Q = 0,25 dm3/obrót
Do pojemników 25 ÷ 200 dm3
Króciec tłoczny: d = 25 mm

Montaż:
pierścień osadczy Gz = 2”

Zakaz użycia:
Aceton, octany, farby, lakiery, rozpuszczalniki, terpentyna.

Uwagi:
Rura ssąca trzyczęściowa.