Pompa beczkowa do stężonych kwasów i zasad, środków ochrony roślin, detergentów i innych szczególnie agresywnych chemikaliów.